Home Dini Bilgiler ibadet Namaz vakitleri

Son Haberler

ORHANİYEDE KUTLU DOĞUM ETKİNLİĞİ

İlçemiz Orhaniye mahallesinde 16.04.2016 Cumartesi  günü halka Kutlu Doğum hayrı etkin
liği  yapıldı. 17.04.2016 Pazar günü de bayanlara yönelik Kutlu Doğum etkinliği yapıldı. Pa
zar günü yapılan etkinliğe Kuran Kursu öğreticileri ve kalabalık bir izleyici kitlesi katıldı. Etkin
liklerde Kuran okundu dualar yapılarak Hz. Peygamber Efendimize, Sahabe-i Kirama, Şehit ve
gazilerimiz ile katılıcıların vefat etmiş yakınlarına bağışlandı. Etkinliğe katılanlar gelecek yıllar
da da bu geleneğin sürdürülmesini önemini vurguladılar.

Diyanet Çocuk

AllVideos Reloaded

PDF Yazdır e-Posta

                                                            NAMAZ (1)
                      

İÇİNDEKİLER:
1-Sabah Namazı Vakti
-Vaktin başlagıcı-bitişi
- Bilal Habeşî ve İbni Ümmü Mektum'un sabah Ezanları
2-öğle vakti
3-İkindi vakti
4-Akşam namazı vakti
5-Yatsı ve Vitir N. Vakt
6-Vakit olmayan yerlerde namaz nasıl kılınır
7- Mekruh vakitler

SORULARLA NAMAZ VAKİTLERİ

Namaz vakitleri bilindiği üzere beştir. Bunlara Kur’anda kısaca işaret edilmiş, Allah Rasulü tarafından açık ve anlaşılır bir dil ile ve fiilen gösterilerek ve uygulanarak Ashab-ı Kirama öğretilmiştir.
- Fecir veya sabah namazının vaktinin başlangıç ve bitişi nasıl bilinir?
- Gecenin sonunda doğu ufkunda iki beyazlık görülür. İlk fecir ufuk çizgisine dik olarak görülür ve bir müddet sonra kaybolur ve yerine tekrar karanlık çöker. Buna yalancı fecir denir. Yalancı fecir ile gece sona ermiş olmaz. Yalancı fecrin arkasından gelen karanlık gecedendir. Bu karanlığın arkasından ufukta, ufuk çizgisine paralel yatay bir aydınlık görülür. Bu ikinci aydınlık, fecir vaktinin ve sabah namazı vaktinin başlangıcıdır. Bu anadan itibaren sabah namazı kılınır. Oruç tutanlar da yeme içmeyi bırakır, imsak yaparlar. Fecir vakti güneşin
[1]-Sabah namazı vaktinin ikinci fecirle başladığına dair Peygamber Efendimizin açıklaması ve uygulaması vardır. O sabah namazı ezanını ikinci fecirle birlikte okutmuş ve oruca ikinci fecirle birlikte başlamıştır. Hz. Peygamberin bu konudaki açıklaması şöyledir. Peygamberimizin iki müezzini vardı. Bunlardan en çok bilineni Hz. Bilal Habeşî’dir. İkincisi de Hz. Ümmü Mektûm’dur. Peygamberimizin sağlığında bu ikisi ezanları okurlardı. Sabah vaktinde ise iki ezan okunurdu. Bunlardan ilkini Hz. Bilal Habeşî henüz sabah namazı vakti girmeden Ufuk çizgisine dik ilk fecirle ( yalancı fecir) birlikte okurdu. Bu azanın amacı Gece namazı kılacak olanları ya da oruç tutacakları teheccüd namazına ve sahur yemeği için uyandırmaktı. İkinci fecirle birlikte Hz. Ümmü Mektûm ezan okurdu. Bu ezanın amacı teheccüd namazı kılanlara ve oruç tutanlara sabah namazı vaktinin girdiğini ve orucun başladığını bildirmekti. Peygamber efendimiz bu vakitte insanların yanılmasını önlemek için şöyle demiştir.” Bilal’in okuduğu ezan veya ufka dik olan ilk fecir sizi aldatıp sahur yemeği yemenize engel olmasın.”

-Sabah namazı vaktinin ikinci fecirle başladığının bir delili var mıdır?
-Sabah namazının başlangıcı ile bitişi arasındaki süre ülkemiz için yaklaşık bir saat otuz dakikadır. Ancak bu süre enlem ve boylamlara ve   şehirlerin konumuna göre değişiklik arzeder. Ayrıca mevsimine göre, her gün  birer ikişer dakika uzar veya kısalır.

Öğle namazının vakti nedir?
- Öğle namazının vakti, güneşin gökyüzünde yükselişinin tamamlanıp batıya doğru inişe meylettiği andan itibaren başlar. Bu vakit öğle namazı vaktinin başladığı andır. Güneşin en yüksek noktaya ulaşıp henüz batıya doğru inişe geçmediği zamana zevâl vakti denir. Bu vakitte düz bir zeminde dikili olan bir nesnenin o andaki gölgesi işaretlenir. Güneşin batı tarafına doğru meyli arttıkça bu nesnenin gölgesi büyür. Zeval anında işaretlediğimiz gölge hariç tutularak, büyüyen gölge dikili nesnenin kendi uzunluğunun iki boyu uzunluğuna ulaştığında öğle vakti çıkar. Öğle vaktinin çıkışı ile ikindi namazı vaktinin girişi arasında çok kısa bir süre vardır.
[1]

İkindi namazı vakti hangisidir?
- Yeryüzüne dikili bir nesnenin gölgesi, zevâl gölgesi hariç o nesnenin uzunluğunun iki mislini geçtiği anda başlar ve güneşin batışıyla biter. Ancak Güneşin batışına yaklaşık 45 dakika bir zaman kalmadan önce namazı eda etmek daha iyidir.
[2]

Akşam namazı vakti nedir?
- Akşam namazı vakti güneşin tam olarak batmasıyla başlar ve güneşin batmasından sonra batı ufkunda oluşan kızıllığın ve ardından ufukta görülen beyazlığın da kaybolup ufkun tamamen kararmasıyla son bulur.

-
Yatsı namazının ve vitir namazının vakti nasıl bilinir?
- Batı ufkunun kararmasıyla akşam namazı vaktinin çıktığı andan itibaren Yatsı namazı vakti başlar ve doğu ufkunda ikinci fecrin beyazlığının görüldüğü anda biter. Vitir namazının vakti yatsı namazının vaktidir. Şu kadar var ki yatsı namazı eda edilmeden vitir namazı kılınamaz. Vitir namazından önce yatsı namazının kılınmış olması gerekir. İki namaz arasında tertip vâciptir/ gereklidir. Vitir Yatsıdan önce kılınamaz
[3]

-        Yatsı vaktinin olmadığı bölgelerde yatsı ve vitir namazı nasıl kılınır?

-        Bilindiği üzere namaz belli vakitlerde kılınan farzdır. Namazın farz olması için vaktin bulunması gerekli bir şarttır. Yeni vakit geldikçe namaz da o vakte göre tekrar edilir. Ancak bazı bölgelerde vakit bulunmaz. Vaktin bulunmadığı yerlerde yaşayan insanlara o vaktin namazı asıl itibariyle farz olmaz. Örneğin güneş ışınlarının eğik ulaştığı kutup bölgelerinde bazı mevsimlerde sürekli gece veya sürekli gündüz olur. Bazen de batı ufkunda güneş battığı doğu ufkunda aydınlığı belirir ve tam bir gece olmaz. Yatsı vakti arada kaybolur. Vakti olmayan vakitleri kılmayan müslümanlar mes’ul olmazlar. Bununla birlikte buralarda yaşayan müslümanlar beş namaz vaktinin bulunduğu yakın bir bölgenin veya Mekke’nin namaz vakitlerini esas alarak vakitleri takdir ederek namazlarını eda edebilirler ve oruçları için de buna göre imsak ve iftar yapabilirler.

-        Günün her vaktinde farz veya nafile namaz kılınabilir mi? Namaz kılınmayacak vakitler var mıdır?

-        Günün üç vaktinde namaz kılmak harama yakın mekruhtur. Bu vakitler, güneşin tam doğarken iyice ufkun üzerinde yükselinceye, gün ortasında güneşin tam zirvede olduğu andan batı tarafına meyledinceye ve akşam güneşin batımı anında tam olarak ufukta kayboluncaya kadar olan vakitlerdir. Bu vakitlerde namaz kılınırsa mekruh olmakla birlikte caiz olur. Bu vakitlerde, farz, vacip, adak, nafile namazlar ile cenaze namazı ve  önceden okunmuş olan ayet sebebiyle tilavet secdesi yapılmamalıdır. Ancak secde ayeti bu vakitlerden birisinde okunur ve hemen secde yapılırsa mekruh olmaz.

-        İmam Şafii; bu vakitlerde dünyanın her yerinde mekruh olmadan farz namaz kılmanın caiz olduğunu, Mekke’de bulunan için bu vakitlerde nafile namaz kılmanın da caiz olduğunu söylemiştir.[1] [1] Buhari, sahih 2/493; Müslim 5/381;  Mecma’ul-Enhur 1/168
[2] Mecma’ul-Enhur 1/169
[2] Mecma’ul-Enhur 1/171
[3] Mecma’ul-Enhur 1/172-173
[1] Ravdat’üt-Tâlibîn ve umdet’ül-Müftîn 1/71